Izmantošanas noteikumi

1. Šīs mājas lapas dizainu un struktūru, kā arī citus elementus (reklāmkarogus, attēlus), kas ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas likumdošanas civilo tiesību aktiem, nedrīkst reproducēt (kopēt, atdarināt) jaunu informācijas objektu izveidei vai  jebkādiem citiem, ar likumu aizliegtiem, nolūkiem ne pilnīgi, ne daļēji.

2. Mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Informācija nesatur, neveido un nevar tikt uzskatīta par piedāvājumu pārdot vai izsniegt, pirkt vai iegūt “sacsportot.lv” produktus vai pakalpojumus.

3. “sacsportot.lv” ir veikusi atbilstošas darbības, lai mājas lapā esošā informācija un funkcijas būtu pilnīgas un pareizas, bet tā to negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām kļūdām, pārrakstīšanās kļūdām tekstā vai par teksta iztrūkumu. Tāpat “sacsportot.lv” nav atbildīga par mājas lapas satura vai tajā esošās informācijas piemērotību.

4. Jebkādu informāciju vai viedokļus mājas lapā “sacsportot.lv” izsaka, pamatojoties uz informāciju no avotiem, kas uzskatāmi par uzticamiem, bet kas nav atsevišķi pārbaudīti.

5. Mājas lapās publicētās cenas sniegtas tikai informatīviem nolūkiem, ja vien nav norādīts citādāk. Norādītās cenas ne vienmēr atspoguļo nosacījumus, kas tiks piemēroti jauniem darījumiem vai esošai situācijai. Jums vienmēr jāpārbauda cenas pirms darījumu veikšanas.

6. Lapa piedāvā pieeju citām “sacsportot.lv” mājas lapām. Mājas lapa var piedāvāt arī piekļuvi trešo pušu mājas lapām caur attiecīgām saitēm vai piedāvāt vai paziņot par trešās puses piedāvātiem produktiem, pakalpojumiem un informāciju. “sacsportot.lv” nav pārbaudījusi un nav atbildīga par citu pušu, kas nav “sacsportot.lv”, piedāvāto mājas lapu saturu, ieskaitot šādu pušu piedāvātos produktus un pakalpojumus.

7. Lai gan “sacsportot.lv” uzskata, ka mājas lapā nav vīrusu, ļaunprātīgu programmatūru un citu kļūdu, kas varētu ietekmēt Jūsu IT sistēmas, Jūs piekļūstat un izmantojat mājas lapu uz sava paša risku. “sacsportot.lv” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies no mājas lapas izmantošanas.

8. “sacsportot.lv” neuzņemas nekādu atbildību par mājas lapas pieejamību.

9. Ne “sacsportot.lv”, ne arī tās amatpersonas un darbinieki neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem vai tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas no mājas lapas pieejamības vai izmantošanas, ieskaitot jebkādu ļaunumu vai bojājumu, kas radīts Jūsu datoram IT sistēmu, kas nodrošina mājas lapas pieejamību, piekļuves un izmantošanas dēļ.

10. Dati, kas ievadīti pieprasījuma veidlapās netiek atklāti trešajām personām.

11. Mājas lapā publicēto materiālu autors ir “sacsportot.lv”. “sacsportot.lv” un tās struktūrvienībām ir visas īpašuma tiesības, autortiesības, preču zīmes un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mājas lapu un produktiem un pakalpojumiem, kas minēti mājas lapā, ja vien nav norādīts, ka šādas tiesības pieder trešajām personām.

12. Kā šīs mājas lapas apmeklētājs, Jūs varat apskatīt un izdrukāt augstākminēto saturu tikai personiskām, nekomerciālām vajadzībām.